Mobile trends

Ontwikkelingen in de markt van app ontwikkeling volgen elkaar razendsnel op. In dit artikel nemen we je mee in aantal opvallende trends die een grote impact hebben op het werk van app ontwikkelaars en de toekomst van app development.

Trend 1: Op conversatie gebaseerden systemen

Op conversatie gebaseerde systemen beslaan een breed spectrum. Denk hierbij aan bidirectionele tekst- of spraak systemen die antwoorden kunnen geven op veel voorkomende vragen in bijvoorbeeld een helpdesk. Maar bijvoorbeeld ook aan software voor het uitvragen van getuigenverklaringen bij een grootschalig buurtonderzoek. Door middel van deze systemen verschuift het landschap van ‘de gebruiker past zich aan op het systeem’ naar ‘het systeem stelt zich in op de manier waarop de gebruiker communiceert’. Uiteraard zijn deze systemen niet beperkt tot het gebruik van tekst of spraak. De conversatie bestaat uit meerdere lagen, gebruikmakend van beeldanalyse, externe sensoren (IoT) en omgevingsinformatie.

Trend 2: Mesh-netwerken

Een bestaande techniek die de laatste tijd veel aandacht krijgt is ‘Mesh-networking’. Mesh-netwerken zijn slimme netwerken waarbij het systeem meerdere rollen vervult. Door een fijnmazig netwerk dat kan functioneren zonder een centrale hub of server in te richten, elimineer je de risico’s met betrekking tot downtime en kwetsbaarheid. De infrastructuur van de app wordt zo robuust, omdat elke instantie meehelpt bij het beschikbaar houden van de cruciale informatie. Het principe van MASA (Mesh App and Service Architecture) geeft alle voordelen van serverless computing, maar ook de betrouwbaarheid van modulaire API’s en flexibele configuratie.

Trend 3: Veiligheid door adaptieve architectuur

De doorontwikkeling van mesh-netwerken en digitale standaarden heeft grote invloed op de implementatie van beveiliging. Security Driven Development (SDD) is een strategie waarbij de inrichting van een veilig en altijd beschikbare infrastructuur de basis vormt voor softwareontwikkeling. Zeker op het gebied van IoT en security-gevoelige apps heeft dit veel voordelen. Een meerlaagse architectuur en gedragsanalyse zijn standaard onderdeel van de opzet van een dergelijk ecosysteem.

Trend 4: Instant apps

Het aantal verschillende technische oplossingen voor diverse klanten-communicatiekanalen zal de komende tijd aanzienlijk verminderen. Het gebruik van instant apps is hier een voorbeeld van. Bij Instant Apps zijn onderdelen van een app direct beschikbaar, zonder dat hier een installatie of registratie voor nodig is. Geen aparte mobiele websites of landingspagina’s dus, maar direct de correcte functionaliteit van de native app beschikbaar. Zelfs vanuit een zoekopdracht in de browser. Dit alles zal zorgen voor een drempelverlaging in kennismaking en uniformiteit in communicatie.

Trend 5: Digital Technology Platforms

Het gebruik van gestandaardiseerde digitale platforms stijgt. Organisaties maken, al of binnenkort, gebruik van een of meerdere van deze bouwblokken, te weten: informatiesystemen, customer experience, app- en gebruikersanalyses, Internet of Things en bedrijfs ecosystemen.

Het is belangrijk om als organisatie deze platformen te blijven monitoren omdat gebruik van standaard oplossingen snel en eenvoudig is en direct nieuwe innovatie ontsluit voor apps en dus zeker klantwaarde toevoegt.

Trend 6: Artificial Intelligence (AI) & Advanced Machine Learning (AML)

Uiteraard mag AI in dit lijstje niet ontbreken. Technologie zoals deep-learning, neurale netwerken en spraak-analyse worden steeds beter beschikbaar. Ze voegen geavanceerde functionaliteiten toe aan het systeem en maken het mogelijk om adaptieve functionaliteiten toe te voegen. Door gebruik te maken van de pijplijn van begrijpen, leren, voorspellen en aanpassen, wordt het mogelijk (deels) autonome systemen in te richten. Deze systemen kunnen toekomstig gedrag aanpassen aan de hand van het huidige gedrag van gebruikers. Beschikbaarheid van rekenkracht, grote datasets en geavanceerde algoritmen zijn hierbij van wezenlijk belang.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Linkedin, Twitter of Instagram om de hoogte te blijven van het #MaxTechlab mini-blog:

Linkedin Twitter instagram

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem gerust contact met ons op! Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur.

  • Vergeet uw naam niet
  • E-mailadres is verplicht
  • Waarmee kunnen we u helpen?