Privacy policy

Bij Maxdoro zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

In dit Privacy-beleid (Privacy Policy) leest u welke persoonsgegevens Maxdoro BV (Maxdoro) die aan haar verbonden zijn van u verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met u een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

Via dit beleid krijgt u informatie over:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Onze privacybeloften

Onze privacybeloften zijn te vangen in de volgende vuistregels:

 • Doelbepaling en doelbinding: Maxdoro gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Grondslag: Maxdoro baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.
 • Dataminimalisatie: Maxdoro zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.
 • Transparantie: Maxdoro legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Veiligheid: Maxdoro neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als Maxdoro uw persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is - en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn uw rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Inzage
  U hebt het recht om de persoonsgegevens die Maxdoro van u verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling
  U hebt het recht om persoonsgegevens die Maxdoro van u verwerkt te laten wijzigen.
 • Vergetelheid
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens door Maxdoro te laten verwijderen.
 • Dataportabiliteit
  U hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van Maxdoro naar een andere partij.
 • Beperking van de verwerking
  U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door Maxdoro.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die Maxdoro neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).
 • Bezwaar
  U hebt het recht bij Maxdoro bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Maxdoro neemt de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy-officer aangesteld, die al uw vragen over de privacyrechten behandelt. U kunt contact opnemen met de privacy-officer van Maxdoro via info@maxdoro.nl ter attentie van privacy-officer.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Maxdoro gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Als u toch een klacht heeft over het verwerken van uw gegevens, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met onze privacy-officer. Dit kan door het sturen van een bericht naar info@maxdoro.nl (ter attentie van privacy-officer). Wij doen vervolgens ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieblad per verwerking

Maxdoro kiest ervoor om naast het privacy-beleid voor specifieke verwerkingen/onderdelen een informatieblad op te stellen. Dit informatieblad gaat voor een verwerking specifiek in op de volgende deelonderwerpen:

 • Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 • Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
 • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
 • Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen?

Voor de volgende verwerkingen/onderdelen zijn informatiebladen beschikbaar:

Voor de medewerkers van Maxdoro is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt in de personeelsgids/huisregels.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van het privacy-beleid dateert van 20 juni 2018. Maxdoro werkt de verklaring continu bij, zodat u altijd de meest actuele versie kunt inzien.

Contact

Hebt u vragen over dit privacy-beleid? Neem dan contact op via info@maxdoro.nl of via Postbus 2104, 3800 CC te Amersfoort.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem gerust contact met ons op! Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur.

 • Vergeet uw naam niet
 • E-mailadres is verplicht
 • Waarmee kunnen we u helpen?